SERGİ ŞARTNAMESİ

Madde 1. Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu ve Sergisi (İLSANS) kapsamında düzenlenmesi planlanan karma sergi, tüm sanat disiplinleri ve alt disiplinlerinden eser kabul edecektir. Multimedya ya da transmedya bir organizasyon olarak tasarlanması düşünülen karma sergiye, hareketli görüntü (video), ses ve hareketsiz görüntü (resim, fotoğraf, grafik v.s.) eserlerle katılım sağlanabilir. Sergi küratörü ve jürilerin onaylaması durumunda kişisel sergi başvuruları da değerlendirilebilir.

Madde 2. Karma sergiye her sanatçı en çok 2 eserle katılabilir ve bu eserlerin daha önce hiçbir platformda/mecrada yayımlanmamış olmasının yanı sıra daha önce bir yarışmada ödül almamış olması şartı gözetilir.

Madde 3. Eserlerin tasarım sürecinde özgünleştirilmiş, tekil ya da karma her türden yöntem, teknik ve araç/gereç kullanım serbestliği vardır. Sanatçı, sanatını ifade edebileceği tüm performans kurgularını eserinde sergilemekte özgürdür ve bu özgürlük, İLSANS’ın en önemli değerleri arasındadır.

Madde 4. Karma sergiye başvurular, ilsans.com web sitesindeki sergi başvuru otomasyonu üzerinden 15.08.2021 tarihine kadar dijital olarak yapılabilir. Sergiye gönderilmek eserin görseli, içeriği estetik ve doğrulukla yansıtacak bir perspektif içermeli ve eğer özü gereği CGI bir teknikten beslenmiyorsa, dijital manipülasyon yapılmamalıdır.

Madde 5. Her eseri tanımlayan bir künye tasarlanması için  eserle ilgili bilgilerin de gönderime eklenmesi gerekir.

Madde 6. Gönderilecek hareketsiz görsel eser ya da eserler 300 DPI çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır. Hareketli görüntülü (video) ve sesli eserlerin beş dakikayı geçmemesi tercih edilir ve Youtube gibi platformlarla uyumlu formatlarda yüklenmesi beklenir. 

Madde 7. Sergiye katılım ücreti 150 TL’dir. İki eserle katılım durumunda, tek bir eser için ödeme yapılması yeterlidir

Madde 8. Katılan her sanatçıya Katılım Belgesi verilecek ve bir e-katalog hazırlanacaktır.

Not: Sergiye; Resim, Baskı, Fotoğraf, Seramik, Çini, Geleneksel Türk Sanatları (Halı-Kilim, Tezhip, Hat, Minyatür ve Tekstil ) başta olmak üzere tüm disiplinlere açıktır.