Özet Yazım Kuralları

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumunda sunulması için göndereceğiniz özetlerin, hakem kurulu değerlendirmesi öncesinde gerçekleşecek olan ön değerlendirme için aşağıdaki yazım kurallarını taşıması ve paylaşılan şablona yerleştirilmiş olması gerekir. Özet yazım kuralları şöyledir;

 1. Özetler sunulacağı dilde yazılmalı. İngilizce sunulacak çalışmalar için başka bir dile çevrime gerek yoktur.
 2. Türkçe özet göndermek isteyen yazarlar, gönderilerine İngilizce özeti eklemek zorunda değildir. Sunacakları Türkçe bildirinin tam metinlerinin Sempozyum Tam Metinler Kitabında yayımlanmasını tercih eden yazarlar, metinlerine İngilizce özet (abstract) eklemek zorundadır.
 3. Özet, 150-350 kelime aralığında olmalı ve ilgili çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçları hakkında öz bilgiler içermelidir.
 4. Sunulması planlanan çalışma herhangi bir lisansüstü çalışma ya da projeden türetiliyorsa/uyarlanıyorsa, mutlaka özet gönderiminde dipnot olarak bildirilmelidir.
 5. Özetler Times New Romans yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 6. Özetlerin alt kısmına, çalışmanın dizin alanını ve içeriğini kapsayan en az 3, en çok 7 anahtar kelime eklenmelidir.
 7. Özetler, intihal programında taranacağı için doğrudan alıntılardan kaçınılmalıdır.
 8. Özetlerde bilimsel standartlara özen gösterilmeli, bilimsel temellendirmesi olmayan bireyselleştirmelerden kaçınılmalıdır.
 9. Özet sonuna, çalışmanın bağlı olduğu disiplin ve alt disiplinlerin yazılması, sempozyum bildirilerinin sınıflandırılması ve ortak disiplinlerin yakınlaşması için yardımcı olabilir. Disiplin ya da alt disiplin belirtmek zorunlu değildir.

 

Tam Metin Yazım Kuralları

 1. Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu’na  (International Communication and Art Symposium-ILSANS) yayımlanmak üzere gönderilmiş olan özgün bildirilerin başında Türkçe başlık ve hemen altında İngilizce başlık bulunmalıdır. Makale, Türkçe dışında bir dilde yazıldığında üste yazım dilindeki başlık, hemen altına Türkçe başlık eklenmelidir. Makale kaynakçaları latin harfleri ile yazılmalıdır. Başlıkların altında en az 150, en çok 350 kelimeden oluşacak Türkçe ve İngilizce özet (abstract) yazılmalıdır. Özet (abstract) altına, en az 3, en fazla 7 kelimeden oluşan anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Makale Türkçe dışında bir dilde yazılmışsa, üstte yazılacak özet ve anahtar kelimeler metnin yazım dilinde, alttaki özet ve anahtar kelimeler ise Türkçe olmalıdır. Makale başlığı her iki dilde de sayfada ortalanmalı, özet başlıkları ve metinleri her iki yana yaslanmalı, anahtar kelimeler de her iki yana yaslanmalıdır.
 2. Makalelerde metin içinde yapılan atıflar için APA standartlarına uyulmalıdır. Örneğin (Keskin, 2010: 23) ya da (Keskin, 2010, s. 23).
 3. Metnin sonunda yazılacak olan Kaynakça APA stilinde olmalıdır. Ayrıca, metin içinde kullanılan atıfların listesi yapılırken, yazarların soyadlarının alfabetik sıralamasına göre yapılır. Bir yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış eserleri (Keskin, 2017a; Keskin2017b) olarak bölümlendirilebilir.
 4. Metinlerde üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası kullanılmamalıdır.
 5. Bazı alan terminolojileri, jargonları ve sembolleri kullanımı dışında metinde, Türk Dil Kurumu'nun yazım ve imla kuralları dikkate alınmalıdır.
 6. Metinler, Microsoft World programında ve .doc uzantılı olarak hazırlanmalıdır.

              Yazı Tipi: Times New Roman

             Yazı Boyutu: Makale başlığı ve ana başlıklar 12 punto, kalın, tüm harfler büyük ve iki yana yaslı, alt başlıklar 12 punto, kalın, ilk harfler büyük iki yana yaslı, metin 12 punto, özetler 11 punto ve dipnotlar 9 punto olmalıdır.

            Paragraf Aralığı: Önce 12 nk – sonra 0 nk

             Paragraf Girintisi: Metinde ilk satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

            Satır Aralığı: Metinde ve özetlerde 1,5 satır aralığı.

            Tam metinlerin 2500 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmaması (yaklaşık 8–30 Sayfa aralığında olması) gerekir.

 

Tam metin şablonuna ulaşmak için tıklayınız.